Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv na regionálnej konferencii "Rok s KOMPAS-om na Slovensku" vo Zvolene

05.03.2009

V dňoch 4. - 5. marca 2009 sa  vo Zvolene konala posledná z troch regionálnych konferencií "Rok s KOMPAS-om na Slovensku", ktorej hlavnou témou boli možnosti využitia Kompasu ako praktickej pomôcky vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní a výchove k ľudským právam. Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv ako člena Siete organizácií pôsobiacich v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam účastníkov konferencie oboznámila s postavením verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky i s jeho praktickými poznatkami z dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy. Osobitná pozornosť bola venovaná najmä aktivitám verejného ochrancu práv a jeho kancelárie v oblasti ochrany práv detí a možnostiam spolupráce v oblasti zvyšovania právneho vedomia obyvateľstva.
Zobraziť všetky