Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv na regionálnej konferencii Rok s KOMPAS-om na Slovensku

19.02.2009

V dňoch 19. - 20. februára 2009 sa  v Nitre konala prvá z troch regionálnych konferencií "Rok s KOMPAS-om na Slovensku".  Hlavnou témou konferencií bola prezentácia možností využitia Kompasu ako praktickej pomôcky vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní a výchove k ľudským právam. Hlavnými organizátormi konferencie boli Iuventa - Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Ako člen Siete organizácií pôsobiacich v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam sa konferencie zúčastnila aj právnička Kancelárie verejného ochrancu práv.  Účastníkov konferencie v rámci svojho vystúpenia oboznámila s postavením verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, s jeho praktickými poznatkami z dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy, ale najmä s aktivitami verejného ochrancu práv a jeho kancelárie v oblasti ochrany práv detí. Ďalšie konferencie sa budú konať v Prešove (25. - 26. februára 2009) a vo Zvolene (4. - 5. marca 2009).
Zobraziť všetky