Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv na besede so žiakmi Základnej školy na Golianovej ulici v Banskej Bystrici

29.04.2009

V stredu 29. apríla 2009 právnička Kancelárie verejného ochrancu práv besedovala so žiakmi Školského klubu pre prvý stupeň Základnej školy na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. Hlavnou témou besedy bolo priblíženie práv detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa, ale aj praktické poznatky verejného ochrancu práv z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd detí v školskom i mimoškolskom prostredí.
Zobraziť všetky