Právnici Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike chovu a držania psov

25.09.2006

Dňa 25. septembra 2006 boli zástupcovia - právnici Kancelárie verejného ochrancu práv hosťami živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k otázkam súvisiacim s chovom a držaním psov, najmä v mestských oblastiach. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. bola venovaná mnohým teoretickým i praktickým problémom a otázkam súvisiacim s právnou úpravou chovu a držania psov, ako aj na možnosti samosprávy na právnu úpravu v danej oblasti.
Zobraziť všetky