Prajeme vám pokojné Vianoce

23.12.2021

Uplynul ďalší rok, ktorý sme prežili čeliac pandémii ochorenia COVID-19. Podobne ako v predchádzajúcom období, aj posledné mesiace priniesli náročné výzvy, či už v oblastiach zdravotníctva, školstva, ekonomiky alebo v medziľudských vzťahoch.

Hoci sme sa ocitli v ťažkom v boji so šíriacim sa vírusom, ktorý nám neustále pripravuje ďalšie prekážky vo forme nových variantov, stále máme nádej a riešenie, ktoré nám môže pomôcť vyjsť z krízy von. Je ním očkovanie. Rozumiem obavám i strachu, naše rozhodnutie však ovplyvňuje zdravie a životy iných. Zároveň nás približuje k prekonaniu pandémie, alebo, naopak, odďaľuje od dosiahnutia tohto cieľa.

Ruka v ruke so zdolávaním prekážok spojených so šírením ochorenia COVID-19 sú obmedzované niektoré základné práva a slobody. Tieto zásahy sú prijateľné, pokiaľ sú primerané a dochádza k nim len v nevyhnutnej miere. Žiaľ, nie vždy tomu tak je, o čom svedčí aj nedávne rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v časti vyhovel môjmu podaniu a uznal, že povinná štátna karanténa používaná v prvej vlne pandémie bola protiústavná a predstavovala neprípustný zásah do osobnej slobody. Vďaka rozhodnutiu súdu už štát nebude môcť opatrenie v podobnej situácii v budúcnosti aplikovať.

Je to ponaučenie, že aj v krízovej situácii je dôležité dôsledne zvažovať, aké opatrenia budú prijímané, a to spôsobom, ktorý neprekročí nevyhnutnú mieru zásahu do základných práv a slobôd s ohľadom na sledovaný cieľ.

Je nevyhnutné, aby štát navrhoval racionálne opatrenia a aby mal dôveru svojich občanov a občianok, pretože bez nich sa krízu nepodarí prekonať.

Len spoločné úsilie o vytvorenie dostatočne silného ochranného štítu voči nebezpečnému ochoreniu nás postupne povedie k ukončeniu pandémie a k čoraz menšiemu obmedzovaniu základných práv. Verím, že sa nám tento cieľ spoločne podarí dosiahnuť.

Spolu s tímom Kancelárie verejného ochrancu práv vám prajeme, aby ste prežili vianočné sviatky v pokoji a bezpečí.

- verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a kolektív Kancelárie verejného ochrancu práv -
Zobraziť všetky