Prajem si, aby naša krajina bola lepším miestom pre život všetkých, vrátane LGBTI ľudí

19.08.2017

Verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých práva sú porušované a ohrozované. Zároveň verím, že mojím poslaním je prisieť k tomu, aby naša krajina bola lepším miestom pre život pre všetkých, ktorí tu žijú a chcú žiť. Po analýze Európskeho dohovoru o chrane ľudských práv a základných slobôd a judikátúry Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu som dospela k tomu, že základné práva LGBTI ľudí na Slovensku nie sú garantované.

Keďže na Slovensku táto skupina stále nemá plnú ochranu práv jej členov, prijala som pozvanie a zúčastnila sa na Dúhovom pride na Hviezdoslavovo námestí.
Zobraziť všetky