Pracovné stretnutie s mimovládnymi organizáciami k prioritám 2015

25.02.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová prijala v utorok 24. februára zástupcov a zástupkyne mimovládnych organizácií. Na pracovnom stretnutí informovala ochrankyňa o svojich prioritách na rok 2015 a a otvorila otázku spolupráce tretieho sektora s kanceláriou.

Verejná ochrankyňa práv sa na stretnutí zamerala na tri priority, a to postup cudzineckej polície pri vybavovaní žiadateľov, získavanie informovaného súhlasu od rodičov žiakov základných škôl a dostupnosť predškolského vzdelávania so zameraním na prax umiestňovania detí do konkrétneho zariadenia. Pozvánka bola určená mimovládnym organizáciám, ktoré sa vo svojej činnosti venujú témam priorít verejnej ochrankyne práv na tento rok.

Zástupcovia a zástupkyne tretieho sektora vyjadrili podporu prioritám verejnej ochrankyne práv a vôlu spolupracovať pri ich realizácii.

Na fotografii (sprava): Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku), Šarlota Pufflerová (Občan, demokracia a zodpovednosť), Peter Kresák (vedúci Odboru ochrany základných ľudských práv a slobôd, Kancelária verejného ochrancu práv), Oľga Bindasová (psychologička Kancelárie verejného ochrancu práv), Jana Dubovcová (verejná ochrankyňa práv), Juraj Jando (právnik Kancelárie verejného ochrancu práv)

Na fotografii (sprava): Oľga Bindasová (psychologička Kancelárie verejného ochrancu práv), Jana Dubovcová (verejná ochrankyňa práv), Juraj Jando (právnik Kancelárie verejného ochrancu práv), Katarína Drábiková (právnička Kancelárie verejného ochrancu práv)

Na stretnutí sa zúčastnila aj Elena G. Kriglerová, zástupkyňa Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Nadáciu otvorenej spoločnosti reprezentoval Stano Daniel.

Po stretnutí nasledovala neformálna diskusia.
Zobraziť všetky