Pracovné stretnutie k Mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv

13.09.2013

Mimovládne organizácie vítajú aktivitu a podporujú iniciatívu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej a považujú za dôležité, aby sa kompetentní vážne zaoberali zisteniami, na ktoré upozornila vo svojej mimoriadnej správe. Zhodli sa na tom účastníci dnešného pracovného stretnutia, ktoré bolo venované problematike uplatňovania práva na vzdelanie rómskych detí.

Z pohľadu verejnej ochrankyne práv je čas na otázku, aké sú vlastne priority NR SR, ktorá je ochotná celý týždeň sa zaoberať potýčkou dvoch poslancov, ale nenájde priestor na to, aby sa venovala zásadným zisteniam o porušovaní ľudských práv.

„Pozorne som si prečítala program aktuálnej schôdze NR SR a z pozície verejného ochrancu práv musím skonštatovať, že ani jeden z bodov nie je taký závažný, ako by bolo rokovanie o porušovaní jedného zo základných ľudských práv. Mimoriadnu správu som parlamentu predložila preto, lebo som zistila závažné porušovanie ľudských práv, ktoré sa zároveň týka veľkého počtu ľudí. Navyše ide aj o maloleté deti, ktorým je dlhodobo a zásadne porušované jedno z ich základných práv, konkrétne právo na prístup k vzdelaniu,“ povedala Jana Dubovcová po dnešnom rokovaní.

Ak by sa v parlamente hovorilo o mimoriadnej správe, bola by to nielen príležitosť na prijatie opatrení, ale aj možnosť otvoriť celospoločenskú diskusiu o tejto veľmi závažnej a ťažkej téme. Z pohľadu verejnej ochrankyne práv je pochopiteľné aj pobúrenie ľudí, ktorí žijú v blízkosti osád a majú strach o svoj majetok alebo bezpečnosť, nesmieme však zabúdať na to, že správanie sa obyvateľov osád je výsledkom veľkej biedy a dlhodobého zanedbania tohto problému.

„Obe tieto skupiny občanov Slovenskej republiky majú právo na svoje postoje, ale politici nemajú právo to neriešiť. Rovnako nemajú právo týmto podporovať zvyšovanie napätia,“ myslí si verejná ochrankyňa práv. Podľa nej slovenskí politici dlhodobo neriešia situáciu v osadách, z čoho verejná ochrankyňa práv usudzuje, že rovnako ľahostajní sú im aj tí, ktorí žijú v ich blízkosti. Verejná ochrankyňa práv sa zastáva všetkých a tlačí na zodpovedné orgány Slovenskej republiky, aby tento problém komplexne, systematicky a hlavne urýchlene riešili. Riešením však určite nie sú neprimerané policajné zásahy.

Jana Dubovcová preto očakáva, že si NR SR splní svoju povinnosť a jej mimoriadnou správou sa bude zaoberať na niektorej z ďalších schôdzí.

Na pracovnom stretnutí a diskusii k časti „Mimoriadnej správy verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“, ktorá sa venuje problematike uplatňovania práva na vzdelanie rómskych detí, sa zúčastnili:
Amnesty International; Člověk v tísni – Slovensko; Slovenský výbor pre UNICEF; Nadácia otvorenej spoločnosti; Nadácia Milana Šimečku; ETP Slovensko; OZ Nové školstvo; Centrum pre výskum etnicity a kultúry; OZ EduRoma; Poradňa pre ľudské a občianske práva a zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Zastúpenia Európskej komisie v SR.
Zobraziť všetky