ŠTÁTNA SLUŽBA

 

Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli.

 

Výberové konania služobného úradu Kancelária verejného ochrancu práv môžete nájsť na stránke: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureListSearch?Text=Vyh%C4%BEad%C3%A1vanie+vo+v%C3%BDberov%C3%BDch+konaniach&Search=H%C4%BEada%C5%A5&State-Published=True

VÝKON PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME