PRÁVAM LGBTI ĽUDÍ BY SME SA MALI VENOVAŤ

07.02.2019

Situácia bez právnej úpravy rodinného a súkromného života párov rovnakého pohlavia na Slovensku nie je z pohľadu medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov dlhodobo udržateľná. Je potrebné upraviť nielen vybrané časti zo spoločného života párov rovnakého pohlavia, ale ich spoločný život aspoň na úrovni zodpovedajúcej ustálenej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.

V kancelárii sa zaoberáme rôznymi témami týkajúcimi sa LGBTI ľudí v rámci podnetov, ktoré k nám od nich prichádzajú. Ide často o veľmi vážne veci, ktoré priamo ovplyvňujú ich život. Je preto dôležité neodsúvať ich problémy a hľadať reálne riešenia, ktoré zmenia aktuálnu situáciu.

Viac sa dočítate TU.
Zobraziť všetky