PRÁVA MINORÍT A PREHLIADANÝCH KOMUNÍT PREDMETOM STRETNUTIA S VEĽVYSLANKYŇOU

28.07.2021

Minulý týždeň som v Kancelárii verejného ochrancu práv prijala stálu predstaviteľku Slovenskej republiky pri Rade Európy veľvyslankyňu pani Oksanu Tomovú. Na stretnutí sme otvorili niektoré témy, ktorým sa v kancelárii dlhodobo venujeme, či už ide o policajnú raziu v Moldave nad Bodvou, nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien či práva prehliadanej LGBTI komunity.

Prípadom razie v Moldave nad Bodvou sa Kancelária verejného ochrancu práv zaoberá už od začiatku a sleduje jeho vývoj. Aktuálne je vec v štádiu, keď po septembrovom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva domáce súdy oslobodili obvinené obete (až na jednu obeť, ktorá stále čaká na verdikt). Prípad v kancelárii naďalej stále sledujeme.

Ďalšou témou stretnutia boli nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien, ktorými sa v kancelárii zaoberáme už od roku 2018 a upozorňujeme, že ide o mimoriadne závažné porušenie práv dotknutých osôb a je potrebné pristúpiť k efektívnemu systémovému riešeniu problému. Okrem toho, že sme o sterilizáciách hovorili s pani veľvyslankyňou na stretnutí, boli témou aj minulotýždňového zasadnutia Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Na zasadnutí som sa osobne zúčastnila a prítomná bola okrem iných aj pani veľvyslankyňa. Predsedajúci výboru na ňom avizoval, že bude iniciovať ospravedlnenie a zavedenie mechanizmu na nápravu.

Počas prijatia pani veľvyslankyne v kancelárii sme hovorili tiež o právach LGBTI ľudí, ktoré na Slovensku ešte stále nie sú garantované a na dôležitosť ktorých dlhodobo upozorňujem. Dúfam, že Slovenská republika sa bude uberať smerom k rešpektu a garancii ich základných práv a slobôd namiesto stigmatizácie a odsudzovania.

Na obrázku môže byť 2 ľudia a stojaci ľudia
Zobraziť všetky