Práva detí musíme chrániť aj za hranicami našej krajiny

22.06.2017

Dnes som sa stretla s riaditeľkou Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andreou Císarovou a hovorili sme spolu o ochrane základných práv detí nachádzajúcich sa v cudzine. Kancelária verejného ochrancu práv v minulosti preskúmavala činnosť centra, keďže patrí do našej pôsobnosti.

Zistené nedostatky a navrhované odporúčania odstraňovala a zavádzala práve súčasná riaditeľka, ktorá sa ňou stala v období nášho prieskumu. Rozprávali sme sa aj o osvetovom projekte v oblasti ochrany práv detí nielen vo vzťahu k deťom, ale aj vo vzťahu k štátu a jeho inštitúciám, ktoré často o ich právach rozhodujú. V prípade detí v cudzine, sú to často tieto orgány, ktoré by mohli a mali napríklad vzdelávať verejnosť formou osvety, vzdelávať svojich zamestnancov, ale aj zasahovať a brániť základné práva detí v zahraničí.
Zobraziť všetky