PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM MUSÍ BYŤ V DEMOKRACII GARANTOVANÝ

28.09.2020

Dnes si pri príležitosti Medzinárodného dňa prístupu k informáciám pripomíname dôležitosť tohto základného práva. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že aj v kontexte koronakrízy alebo mimoriadnej situácie je potrebné, aby mali všetci ľudia dostatok informácií o prijímaných nariadeniach a opatreniach a zabezpečenú efektívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi. Práve transparentnosť a jasné informácie totiž posilňujú dôveru občanov a občianok vo verejné inštitúcie. Táto dôvera je predovšetkým v čase krízy veľmi dôležitá.

V prípadoch, keď orgány verejnej správy (úrady) porušujú vaše práva, medzi ktoré patrí aj právo na informácie, je možné obrátiť sa na mňa s podnetom. Prečítajte si postup pri podávaní podnetu.
Prípadmi porušovania práva na informácie som sa zaoberala i minulý rok. Išlo najmä o nesprávny postup úradov pri nesprístupňovaní informácií na základe žiadosti občanov.

Bola som aktívna aj vo veci 50-dňového moratória na volebné prieskumy. Svoje stanovisko som poskytla Ústavnému súdu Slovenskej republiky, v ktorom som vyjadrila k protiústavnosti predĺženia moratória a podporila som tak postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej.
Medzinárodný deň prístupu k informáciám bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN minulý rok. Aktuálne sa primárne sústredí na právo na informácie v čase krízy, pretože ako uvádza OSN, v kontexte pandémie COVID-19 je ešte potrebnejšie pripomínať si dôležitosť a prínos zákonných a politických záruk pre záchranu životov, budovanie dôvery a pomoc pri formulovaní udržateľných politík.
Zobraziť všetky