PRÍPAD ZARIADENIA IRIS NA HEYDUKOVEJ NEMUSÍ BYŤ OJEDINELÝ

18.07.2018

Jednou z mojich priorít už od môjho vstupu do úradu bola a stále je otázka starostlivosti o seniorov na Slovensku. Preto som už v minulom roku začala pracovať na rozsiahlom celoslovenskom prieskume. Cieľom je preskúmať úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov.

Prípad zariadenia pre seniorov na Heydukovej ulici v Bratislave len dokazuje, že ak nie je zabezpečená dostatočná kontrola, je veľká pravdepodobnosť, že sa v mnohých zariadeniach nebudú dodržiavať ľudské práva.

Z doteraz zozbieraných informácií vyplynulo, že napríklad ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vykonalo kontrolu za posledné tri roky v priemere iba v ôsmich zariadeniach, čo môže byť priamym dôsledkom toho, že ministerstvo má na vykonávanie kontrol zamestnaných iba päť ľudí. Podľa údajov z minulého roka pritom na Slovensku existuje 475 zariadení pre seniorov, 391 domovov sociálnych služieb a 222 špecializovaných zariadení.

Kancelária aktuálne spracováva ďalšie zozbierané dáta od kontrolných orgánov do správy, ktorá by mala byť hotová na jeseň tohto roku.

Celý článok nájdete tu.
Zobraziť všetky