PRÍPAD REKONŠTRUKCIE ŽIDOVSKEJ ULICE UŽ ZAJTRA V RELÁCII OBČAN ZA DVERAMI

23.02.2019

O problémy, ktoré priniesla rekonštrukcia komunikácie na Židovskej ulici v Bratislave, sa zaujímala redaktorka relácie Občan za dverami.

Mestská časť Bratislava-Staré mesto ľuďom žijúcim na Židovskej ulici zrušila 20 parkovacích miest, ulicu ohradila železnými stĺpikmi a výrazne skomplikovala užívanie bytov. Obyvatelia sa bránili a spísali petíciu. Mesto ju však nevybavilo v zákonom stanovenej lehote, čím nerešpektovalo petičné právo jej obyvateľov. Stavba bola navyše zrealizovaná bez stavebného povolenia, mesto ju vystavalo len na základe ohlásenia. Paradoxné je, že mesto vo veci vystupovalo ako špeciálny stavebný úrad a zároveň bolo stavebníkom. Rozhodovalo teda samé o sebe.

Prípad sme v kancelárii preskúmali a zhodnotili sme, že došlo k viacerým porušeniam základných práv obyvateľov Židovskej ulice. Sledujte zajtra o 13.00 hod. reláciu Občan za dverami na Jednotke a dozviete sa viac o absurdnostiach tohto prípadu.
Zobraziť všetky