PRÍPAD MILANA LUČANSKÉHO MUSÍ BYŤ RIADNE VYŠETRENÝ

30.12.2020

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková dnes rozhodla o preskúmaní prípadu Milana Lučanského širokou prierezovou komisiou. Komisia má byť zložená zo zástupcov a zástupkýň opozície, prezidentky Slovenskej republiky, Slovenskej advokátskej komory či Výboru Rady Európy na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Pri tomto zložení komisie budem akceptovať oslovenie na poverenie svojho zástupcu alebo zástupkyne za člena alebo členku komisie.

Je mi úprimne ľúto, že došlo k udalosti, pri ktorej si pán Lučanský siahol na život. Považujem za dôležité, aby bola celá vec riadne preskúmaná a vítam, že ministerka spravodlivosti zriaďuje širokú odbornú skupinu. Je nevyhnutné, aby bolo prešetrovanie nezávislé a práve zloženie skupiny ho má zaručiť. Vítam, že sme boli na spoluprácu oslovení aj my, a tiež, že súčasťou tímu by mal byť aj zástupca alebo zástupkyňa Výboru Rady Európy zameraného na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, čo zabezpečí medzinárodný prvok v preskúmavaní.

Na obrázku môže byť: text
Zobraziť všetky