PRÁCA OTVORENÝCH ŠKÔL S DEŤMI Z MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT MÔŽE INŠPIROVAŤ ŠTÁT

10.06.2021

V rámci včerajšieho výjazdu som spolu s mojím tímom navštívila základnú školu v Chminianskych Jakubovanoch, ktorá je súčasťou projektu Otvorené školy (Nadácia otvorenej spoločnosti).

Program má za cieľ vzdelávať deti z rozmanitého prostredia o ľudských právach. Na našej návšteve sme sa stretli so žiakmi a žiačkami z marginalizovanej rómskej komunity. Absolvovali sme s nimi workshop s lektorkami Otvorených škôl, ktoré pre deti pripravili interaktívny program a aktivity súvisiace s osvetou o fungovaní štátu ako demokratického zriadenia.


Veľmi oceňujem pútavý spôsob edukácie detí, a to obzvlášť tých, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, tak, aby nadobúdali poznatky o základných právach a slobodách, ktoré musia byť v právnom štáte garantované všetkým ľuďom.

Som rada, ze aj tento rok som dostala oslovenie na prevzatie záštity nad projektom, ktoré som s radosťou prijala. Taktiež sa teším, že som mala možnosť osobne sa stretnúť s deťmi v škole, ako aj s lektorkami programu.

Po workshope sme sa o situácii v obci a škole zhovárali spolu so zástupkyňami Otvorených škôl a Teach for Slovakia s riaditeľkou a učiteľkami školy. V súvislosti s celkovým postavením rómskych komunít je potrebné vnímať kontext generačnej chudoby, ktorý štát dlhodobo dostatočne nerieši. Existujú však pre štát inšpiratívne pozitívne príklady z praxe, ktoré sú dôkazom toho, že zlepšenie je možné, len je potrebné dobre fungujúce princípy premietnuť do reality (napríklad mikropôžičky na bývanie, zabezpečenie prístupu k pitnej vode, odstraňovanie diskriminácie na trhu práce, odstraňovanie segregácie vo vzdelávaní).

Chcem veriť, že štát si uvedomí nevyhnutnú potrebu garantovať základné práva aj ľuďom z vylúčených komunít a pomáhať im prelomiť koleso generačnej chudoby, čo napokon prinesie pozitívny efekt pre celú spoločnosť.

Vďaka za obetavú prácu Otvorených škôl, dúfam, že aj tento dobrý príklad z praxe bude štát vnímať ako inšpiráciu.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a interiér
Zobraziť všetky