PRÍBEHY NEZÁKONNE STERILIZOVANÝCH ŽIEN NA SLOVENSKU NIE SÚ UKONČENÉ

05.02.2019

Problém protiprávnych sterilizácii rómskych žien na Slovensku ešte stále nenašiel účinné riešenie. Ženy, ktorých sa tento hrubý zásah do ich telesnej integrity a základných práv dotkol, dodnes trpia závažnou ujmou. Systém, ktorý by poskytol spravodlivú satisfakciu, však na Slovensku nemáme. Dovolať sa spravodlivosti a nápravy môžu tieto ženy len podaním individuálnej žaloby. Tento spôsob sa ale v mnohých prípadoch javí ako neefektívny, keďže šanca na úspech v súdnom konaní je minimálna. Na zabezpečenie prístupu k účinným prostriedkom nápravy a adekvátnemu odškodneniu pre rómske ženy nás od januára minulého roka vyzýva Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie.

Obete protiprávnej sterilizácie by mali mať možnosť účinne sa domáhať nápravy za tento mimoriadne závažný zásah do ich práv. Pozrite si reportáž na Mitteldeutscher Rundfunk zachytávajúcu príbehy dotknutých rómskych žien a moje stanovisko k problematike – https://bit.ly/2Sad4qC
Zobraziť všetky