POZRELI SME SA NA RÓMSKU PROBLEMATIKU NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

04.06.2018

Zareagovali sme na otvorený list od policajtov, ktorí pôsobia na východnom Slovensku a špecializujú sa na prácu s rómskou komunitou. Na regionálnom výjazde v Prešove a v Košiciach sme navštívili obce, ktoré obývajú ľudia z rómskej komunity a pozreli sme sa na podmienky, v akých žijú. Základom pre lepší životný štandard je pitná voda, ktorá však, žiaľ, nie je všade samozrejmosťou. V obci Svinia majú obyvatelia jednu studňu, nie je však isté, či je voda z nej pitná, keďže nebola vykonaná jej kontrola. Bez vody však nie sú zabezpečené hygienické návyky, ktoré sú predpokladom pre ďalšie aktivity, ako je napríklad školská dochádzka.

Na výjazde sme diskutovali s policajtmi, ktorí nám výzvu na návštevu adresovali. Dozvedeli sme sa, že na znižovanie kriminality spolupracujú s takzvanými občianskymi hliadkami, teda s vybranými obyvateľmi obcí, ktorí prispievajú k poriadku a napomáhajú odvrátiť konflikty. V prípadoch, kedy je však nevyhnutný zásah polície, by policajti uvítali funkčné kamery. Podľa nich sú aj účinným nástrojom ako predchádzať konfliktom, pretože ak nimi disponujú, v potenciálnych útočníkoch vyvolávajú väčší rešpekt. Na potrebu zabezpečenia funkčných kamier dlhodobo upozorňujem, pretože uľahčujú vyhodnotiť, či bol policajný zásah vykonaný primerane a legitímne.

Rómsku problematiku je nevyhnutné riešiť komplexne, systematicky a od základov. Ak sa budeme zameriavať iba na dôsledky problémov, nemôžeme očakávať pozitívne zmeny.

Na druhej strane existujú svetlé príklady, ako sa vymaniť z prostredia s nízkymi životnými štandardmi. Napríklad v obci Rankovce boli mimovládnou organizáciou ľuďom poskytnuté mikropôžičky, aby si sami postavili obydlia, čo im zabezpečilo dostatok životného priestoru a lepšie podmienky pre život.
Zobraziť všetky