POVINNOSŤ VYHOTOVOVAŤ KAMEROVÉ ZÁZNAMY ZO ZÁSAHOV JE OPÄŤ ZAVEDENÁ

16.07.2021

Obrátil sa na mňa muž, ktorý v podnete namietal, že ho počas zatýkania bezdôvodne napadli príslušníci policajného zboru. O jeho zraneniach existovali aj lekárske záznamy. Verzie polície a podávateľa o tom, ako k zraneniam došlo, sa však nezhodovali. Pri preskúmavaní podnetu sme v Kancelárii verejného ochrancu práv zistili, že pôvodný rozkaz prezidenta policajného zboru o povinnosti vyhotovovať kamerové záznamy zo zásahov pod jednotným velením už stratil platnosť, a preto ani z tohto prípadu nebol kamerový záznam vyhotovený.

Už v minulosti bol takýto rozkaz vydaný, konkrétne po policajnej razii v Moldave nad Bodvou, ktorú preskúmala ešte predchádzajúca ombudsmanka a navrhla zabezpečovať zo zásahov kamerové záznamy. Rozkaz bol vtedy vydaný na základe jej odporúčania.

Keďže však stratil platnosť, navrhla som prezidentovi policajného zboru, aby opätovne zaviedol povinnosť z takýchto služobných zákrokov vyhotovovať kamerové záznamy.

Pripomenula som, že kamerové záznamy môžu mať obojstranne pozitívny účinok, ktorý spočíva na jednej strane v ochrane zatýkaných osôb pred nadmerným použitím sily zo strany polície, ale aj v ochrane zasahujúcich príslušníkov pred nedôvodnými, či dokonca nepravdivými obvineniami z nadmerného použitia sily.

Prezident policajného zboru sa s mojimi odporúčaniami stotožnil a od 7. júla 2021 opätovne zaviedol povinnosť vyhotovovať zo služobných zásahov pod jednotným velením kamerové záznamy.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky