POVINNÝ BUDÍČEK DO ZARIADENIA PRE SENIOROV NEPATRÍ

09.02.2020

Odomykáme rozhovor s Jurajom Jandom, riaditeľom právneho odboru u nás v Kancelárii verejného ochrancu práv, ktorý hovorí o výsledkoch nášho prieskumu o  dodržiavaní zakladných práv v zariadeniach pre seniorov.

„Naše zistenie je, že základná starostlivosť v týchto zariadeniach je zabezpečená.

Ale zariadenia sociálnych služieb nie sú len na poskytovanie bazálnej starostlivosti, majú poskytovať aj sociálnu starostlivosť. Klienti musia mať zmysluplnú náplň dňa, individuálny prístup, čo pri malom počte personálu nie je možné zabezpečiť. Väčšinou sa teda zabezpečujú len skupinové aktivity, pritom ak aj robia arteterapiu, nie každý sa v nej musí nájsť.

V týchto zariadeniach by, navyše, klient mal byť partnerom, to znamená, že by mal rozhodovať o veľkej časti svojho fungovania. Má rozhodovať o tom, kedy bude ráno vstávať, raňajkovať, obedovať, aby si spravil vlastný režim dňa. Mal by mať tiež možnosť voľne opúšťať zariadenie, ak nemá vážne zdravotné dôvody, pre ktoré to  nie je bezpečné,“ vysvetľuje Juraj Jando.

Čítajte viac v celom rozhovore.
Zobraziť všetky