POUŽÍVANIE TELOVÝCH KAMIER JE NÁSTROJOM NA ZVÝŠENIE TRANSPARENTNOSTI PRÁCE POLÍCIE

12.10.2021

Ministerstvo vnútra SR sa pre TASR vyjadrilo, že by chcelo spustiť tender na pilotnú prevádzku telových kamier pre políciu ešte tento rok. Podľa vyjadrenia tlačového odboru MV SR budú kamery využívať najmä zásahové zložky, takisto poriadková a dopravná polícia pri riešení priestupkov. Viac informácií nájdete tu.

Na potrebu zavedenia používania telových kamier upozornila ešte predchádzajúca verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová po preskúmaní policajného zásahu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 a opakovane je na to upozorňované posledné roky aj z mojej strany. Uplynulo už 8 rokov od razie v Moldave nad Bodvou a používanie telových kamier stále nie je realitou.

Vítam však, že MV SR uvádza, že kamery sú jednou z priorít rezortu a mám nádej, že ich v blízkej budúcnosti transparentne obstará, tak ako deklaruje.

V aktuálne prebiehajúcom legislatívnom procese, ktorým sa novelizuje Zákon o Policajnom zbore, som odporúčala ministerstvu zavedenie povinnosti používať telové kamery všetkým príslušníkom a príslušníčkam policajného zboru, ktorých súčasťou práce je fyzické obmedzovanie základných práv a používanie donucovacích prostriedkov. Vďaka tomu by bolo dokazovanie oprávneného alebo neoprávneného použitia donucovacích prostriedkov jednoduchšie a prehľadnejšie. Verím, že zavedenie kamier bude z ľudskoprávneho hľadiska sprevádzané vhodným nastavením podmienok ich používania.
Zobraziť všetky