POUČME SA Z HISTÓRIE A NEPÝTAJME SA KOMU ZVONIA DO HROBU, ZVONIA NÁM

02.08.2020

Pripomínať si hrubé porušovanie ľudských práv rómskej menšiny počas druhej svetovej vojny, kedy dochádzalo k jej prenasledovaniu, ponižovaniu a mučeniu, má skutočný význam vtedy, ak sme schopní a ochotní sa z chýb minulosti poučiť.

Uplynulo 76 rokov od likvidácie najväčšieho koncentračného tábora pre rómsku menšinu v Auschwitzi – Birkenau, v ktorom počas brutálnej akcie zahynulo takmer 3 000 ľudí. Odhaduje sa, že tento neľudský spôsob riešenia tzv. rómskej otázky známy ako rómsky holokaust si celkovo vyžiadalo až pól milióna obetí.

Keď uvažujeme o neprávostiach napáchaných na rómskej menšine počas druhej svetovej vojny, musíme si byť vedomí toho, že závažné porušovanie základných práv a slobôd sa môže opakovať a v iných formách sa deje aj dnes. Príkladmi môžu byť segregácia vo vzdelávaní či dodnes nevyriešený prípad razie v Moldave nad Bodvou.

Odkaz spred 76 rokov by pre nás mal byť mementom toho, že represia nie je spôsobom riešenia spoločenských problémov.

Záleží na nás, na otvorenosti našich myslí a sŕdc, aby sme našimi postojmi a rozhodnutiami vytvárali hrádzu voči prejavom nenávisti a intolerancie voči Rómom a Rómkam. Pretože v konečnom dôsledku sa takýto prístup môže týkať aj nás. Poučme sa z histórie a nepýtajme sa komu zvonia do hrobu, zvonia aj nám.

Uctime si a nezabúdajme na obete rómskeho holokaustu! Ma bisteren!
Zobraziť všetky