POTREBUJEME ZMENIŤ LEGISLATÍVU, ABY BOLO MOŽNÉ VOLIŤ AJ ZO ZAHRANIČIA

01.05.2019

Obrátila som sa na ministerku vnútra Denisu Sakovú so žiadosťou o zmenu volebnej legislatívy. Apelujem na to, aby právna úprava zaručila možnosť voliť aj občiankam a občanom, ktorí sa v čase volieb nachádzajú mimo Slovenska a naplnila tak ich volebné právo garantované Ústavou Slovenskej republiky.

Možnosť zúčastňovať sa správy vecí verejných voľbou svojich zástupcov je jedným zo základných pilierov demokracie. Som presvedčená, že aj napriek náročnejším organizačným požiadavkám, ktoré si voľby poštou vyžadujú, je potrebné, aby sa umožnilo voliť občanom v zahraničí prostredníctvom pošty či elektronických komunikačných prostriedkov vo všetkých voľbách, teda nielen pri voľbách do národnej rady či pri referende.

Viac sa dočítate v článku.
Zobraziť všetky