POTREBUJEME ZLEPŠIŤ PODMIENKY PRE DETSKÉ OBETE NÁSILIA

12.06.2019

Séria diskusií o ochrane detských obetí násilia a dodržiavaní ich práv v trestnom konaní v Kancelárii verejného ochrancu práv pokračuje. Odborníci a odborníčky v tejto problematike sa včera opäť stretli za okrúhlym stolom.

Problém sa týka veľkého množstva detských obetí. V minulom roku Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaevidovalo takmer 1 300 prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Násilie na deťoch je však skrytý jav a toto číslo zrejme predstavuje len zlomok z reálneho počtu obetí. Zabezpečiť špeciálne miestnosti, vyškoliť vyšetrovateľov a zabezpečiť ďalšie štandardizované postupy musíme preto čo najskôr.

Podľa najnovších informácií má byť na Slovensku v horizonte troch až štyroch rokov vybudovaných 22 špeciálnych výsluchových miestností.

Viac v článku TU.
Zobraziť všetky