POTREBUJEME ZLEPŠIŤ OCHRANU PRÁV V DAŇOVÝCH KONANIACH

21.08.2020

Tento týždeň som sa stretla so zástupcom a zástupkyňou Slovenskej komory daňových poradcov, aby sme pokračovali vo výmene informácií o činnosti Komory a Kancelárie verejného ochrancu práv, s ktorou sme začali minulý rok.

Ťažiskom diskusie boli podnety zamerané na zastupovanie v daňových veciach, ktoré majú svoje pokračovanie v správnom súdnictve. Zhovárali sme sa o možnostiach, ako zvýšiť právnu istotu daňovníkov a daňovníčok a zlepšiť ochranu ich práv v konaniach.

Okrem toho sme na stretnutí diskutovali aj o pripravovanej konferencii so zameraním na účinnú ľútosť v daňových veciach.
Zobraziť všetky