POTREBUJEME UPRAVIŤ ŠKOLSKÝ ZÁKON TAK, ABY PRINIESOL EFEKTÍVNU INKLÚZIU

16.02.2021

Poslala som do medzirezortného pripomienkového konania k školskému zákonu viaceré zásadné pripomienky. Žiadam efektívnu desegregáciu, zabezpečenie dostatočného prístupu k právu na vzdelanie pre deti so zdravotným postihnutím či zmeny v diagnostike týkajúcej sa určovania, ktoré deti patria do špeciálneho prúdu vzdelávania.

DESEGREGÁCII BY MALI POMÔCŤ ŠKOLSKÉ OBVODY
Opakovane som upozornila, že na zabránenie segregácie vo vzdelávaní v praxi je potrebné zmeniť prístup ku kreovaniu školských obvodov. V pripomienke som preto odporučila upraviť formuláciu tak, aby bolo jasné, že je zakázané vytvárať školské obvody a spádové obvody materských škôl len na základe etnicity, náboženstva, rasy či sociálneho vylúčenia.

PRÁVO NA KVALITNÉ VZDELÁVANIE MUSIA MAŤ AJ DETI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Hoci novela dáva nádej na potenciálnu možnosť ďalšieho vzdelávania detí s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v bežných stredných školách, naďalej umožňuje ich vylučovanie do špeciálnych škôl. A to bez úpravy akéhokoľvek predvídateľného postupu smerujúceho k ukončeniu vzdelávania žiakov a žiačok s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v segregovaných špeciálnych školách. Navrhla som preto, aby došlo k zrušeniu variantu A pre žiakov a žiačky s ľahkým mentálnym postihnutím a aby boli v plnom rozsahu zahrnutí do bežného vzdelávania. Je pritom potrebné upraviť aj možnosť inkluzívneho vzdelávania pre žiakov a žiačky s ťažším mentálnym znevýhodnením, a to za účelom zabránenia ich ďalšiemu spoločenskému vyčleňovaniu, k čomu prispieva aj ich sústreďovanie len v špeciálnych (najmä stredných) školách.

DIAGNOSTIKU PRI ZARAĎOVANÍ DETÍ DO ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL JE POTREBNÉ ZMENIŤ
V zásadnej pripomienke som tiež upozornila na problém, že nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím je zapríčinené aj chýbajúcimi vhodnými diagnostickými nástrojmi. Preto som navrhla upraviť ich tak, aby zohľadňovali sociálne, kultúrne a jazykové prostredie detí. Cieľom je, aby došlo k zabráneniu zamieňania mentálneho zdravotného postihnutia s odstrániteľným vplyvom sociálne znevýhodneného prostredia.

Čítajte viac v tlačovej správe.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Potrebujeme upravit' školsky zákon tak, aby priniesol efektívnu inklúziu Verejná ochrankyna práv“
Zobraziť všetky