POTREBUJEME PROJEKTY, KTORÉ PODNECUJÚ KU KRITICKÉMU MYSLENIU

16.06.2020

Dnes som sa prihovorila účastníkom a účastníčkam súťaže Create&Control na jej slávnostnom vyhodnotení.

Projekty ako Create&Control považujem za nesmierne dôležité, pretože ich cieľom je zvyšovať informovanosť o fungovaní právneho štátu a podnecovať ku kritickému mysleniu mladých ľudí. Súťažiaci a súťažiace si osvojujú demokratické princípy cez simulované rokovania, diskusie a vzájomnú spoluprácu. Učiť sa riešiť konkrétne praktické úlohy týkajúce sa fungovania spoločnosti a možností participácie má zásadný význam, pretože vedie k aktívnemu občianskemu životu.

Pevne verím, že účastníci a účastníčky projektu získajú kľúčové skúsenosti, ktoré im aj do budúcna pomôžu presadzovať demokratické hodnoty a rešpektovať názorovú pluralitu. Poznať tieto princípy, mať vedomosti o politických a ekonomických systémoch a vedieť využívať možnosti na ochranu svojich práv a slobôd je potrebné a ukazuje sa, že o to potrebnejšie vo vypätých časoch, ktoré priniesla pandémia.

Cením si preto prínos autoriek projektu ako aj ostatných organizátorov. Zároveň vyzdvihujem mladých ľudí, ktorí sa zapojili do súťaže a ukázali svoj záujem o ľudské práva a ich uplatnenie vo verejnej správe, ako aj na medzinárodnej úrovni. Víťazom a víťazkám srdečne blahoželám k výhre.
Zobraziť všetky