POSTUP LEVICKEJ NEMOCNICE NEREŠPEKTUJE ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

15.03.2019

Zareagovala som na medializovaný prípad, ktorý poukazuje na nedostatočnú starostlivosť o pacientku v nemocnici v Leviciach, kde bola po operácii umiestnená na chodbe zdravotníckeho zariadenia. Listom som sa obrátila na riaditeľa nemocnice a vyzvala som ho, aby zabezpečil predchádzanie podobným situáciám.

Postup nemocnice, ktorý bol v mediálnych výstupoch opísaný nepovažujem za vhodný či rešpektujúci dôstojnosť pacientiek a pacientov nemocnice. Riaditeľa nemocnice som upozornila, že problém nie je len v tomto jednom konkrétnom prípade, umiestňovanie pacientiek a pacientov na chodbu nie je z môjho pohľadu v rámci zvyčajnej prevádzky vôbec akceptovateľné.

Viac v článku.
Zobraziť všetky