POSTAVME SA ZA ĽUDÍ DISKRIMINOVANÝCH NA PRACOVISKU

19.10.2020

S diskrimináciou sa často stretávajú ženy, ľudia z LGBTI komunity, ľudia so zdravotným postihnutím, Rómovia i Rómky. Predsudky a dvojitý meter prenikajú rôznymi sférami života a dotýkajú sa aj zamestnania. Materstvo, iná farba pleti či sexuálna orientácia však nemôžu byť dôvodom na nerovnaké zaobchádzanie a nerešpektujúce správanie.

Pre diskriminované skupiny je ranné vstávanie do práce, v ktorej čelia predsudkom, veľmi ťažké. Preto vítam iniciatívu, ktorú pripravili Nadácia Pontis a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktorej výsledkom je kampaň #zapeknepondelky. Jej cieľom je ukázať, že inakosť je normálna.

Napriek tomu, že z mojej pôsobnosti je vylúčené preskúmavanie prípadov diskriminácie na pracovisku, som presvedčená, že je dôležité o nej nahlas hovoriť. Pokiaľ by ste čelili predsudkom v zamestnaní, môžete sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako oprávnenú inštitúciu.

Majme rešpekt a buďme vnímaví a vnímavé voči svojmu okoliu. Postavme sa za ľudí, ktorí sú diskriminovaní. Nech sa nikto z nás už nezobúdza do práce so strachom a úzkosťou.

Viac na www.zapeknepondelky.sk.
Zobraziť všetky