Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti VOP

26.06.2012

Poslanci NR SR dnes vzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca do 31. decembra 2011. V sledovanom období dostal ombudsman 1 577 podnetov od občanov a v 129 prípadoch aj preukázal porušenie ich práv. Najčastejšie porušovaným základným právom je opäť právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, a to predovšetkým na súdoch. Správa upozorňuje aj na fakt, že Kancelária verejného ochrancu práv sa už 10 rokov márne snaží získať vhodné a ekonomicky efektívne sídlo v priestoroch vo vlastníctve štátu a s dobrým prístupom pre verejnosť, vrátane zabezpečenia bezbariérového prístupu. K 31. decembru 2011 bolo ombudsmanovi doručených celkom 23 211 podnetov, pričom preukázal 1 528 porušení základných práv.
Zobraziť všetky