Poradňa Kancelárie verejného ochrancu práv v Slovenskom rozhlase

01.04.2008

Pravidelne prvý utorok  v mesiaci v rámci vysielania Slovenského rozhlasu poskytuje Kancelária verejného ochrancu práv právne usmernenia občanom pri riešení ich konkrétnych problémov. Z aprílovej poradne, vysielanej 1. apríla 2008 o 9,40 hod. a v repríze o 15,40 hod. na Rádiu Slovensko, sa poslucháči napríklad mohli dozvedieť, že prihlásenie občana na trvalý pobyt má iba evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k domu alebo bytu, ani k jeho vlastníkovi. Odpovedali sme tiež na otázku, ako by mali postupovať druh a družka pri kúpe spoločného bytu alebo auta, aby sa ani jeden z nich necítil ukrátený.
Zobraziť všetky