Ak ste sa ocitli v núdzi a neviete si rady, môžete sa obrátiť na niekoľko bezplatných telefonických liniek. Zavolať na ne môžu deti, mládež, ženy zažívajúce násilie, ale aj iní dospelí, ktorí hľadajú pomoc pre seba, alebo pre svojich blízkych.

Linka detskej istoty UNICEF

116 111

Bezplatná, anonymná a odborne garantovaná Linka detskej istoty pomáha deťom ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, kedy si nevedia dať rady. Hlavným poslaním Linky detskej istoty je byť partnerom pre všetky deti a  mladých ľudí, na ktorého sa môžu obrátiť 24 hodín denne, a to s  akýmkoľvek problémom, v krízovej situácii či vtedy, keď sa chce jednoducho porozprávať a nemá niekoho, kto by ho vypočul.

Linka pre hľadané deti UNICEF

116 000

Bezplatná non-stop telefonická poradňa funguje v príprade nezvestnosti dieťaťa. Prostredníctvom tohto čísla majú rodičia nezvestného dieťaťa prístup k  záchrannej pomoci a podpore vo všetkých krajinách Európskej únie, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v domácej alebo inej krajine.

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 

0800 212 212

Národná linka pre ženy je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. Poradkyne na linke poskytujú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie. Spolu s volajúcou ženou sa snažia minimalizovať riziko, ktorému je v násilnom vzťahu vystavená. Informácie, ktoré volajúca žena poskytne, sú absolútne dôverné.

Bezplatná linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

0800 191 222

Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti. Podnety, ktoré občania hlásia na linke sa týkajú najmä oblasti štátnych sociálnych dávok, kompenzácii pre zdravotne postihnutých, ale aj  nelegálneho zamestnávania, predovšetkým uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencií úradov práce.

Non-stop linka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

+421 915 405 954

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže tvorí kolektív právnikov a psychológov venujúcich sa ochrane detí a mládeže vo vzťahu k cudzine. Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so  svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. V nevyhnutných prípadoch možno mimo pracovných hodín využiť Nonstop linku.