Polčas funkčného obdobia verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová zhodnotila polovicu svojho päťročného funkčného obdobia. Zamerala sa na priority, podnetovú činnosť, témy, ktoré kancelária rieši dlhodobo, ale aj témy z nových oblastí či predstavenie novej vizuálnej identity. Pred parlamentom za svoje doterajšie pôsobenie prezentovala dve výročné správy a jednu mimoriadnu správu o prieťahoch v reštitučných konaniach. Zrealizovala prieskumy zamerané na audit prijatých opatrení týkajúcich sa práva na vzdelávanie, ochranu práv seniorov a detí v procese adopcií. S návrhom o posúdenie súladu právnych úprav sa dvakrát obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky. Po prvýkrát v histórii úradu vstúpila ako tretia strana do konania pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP).

Sumár k zhodnoteniu polčasu funkčného obdobia Márie Patakyovej

Prezentácia k polčasu funkčného obdobia

Okrem zhodnotenia priorít, prieskumov, podnetov a ďalších činností, ktorej sa Kancelária verejného ochrancu práv v rokoch 2017 2019 venovala, predstavila verejná ochrankyňa práv aj novú vizuálnu identitu. Tá je založená na jednoduchom symbole výkričníka, ktorý odkazuje, že poslaním inštitúcie je upozorniť kompetentné orgány na porušovanie práv a žiadať nápravu. Výkričník je súčasťou písma, ako aj ďalších vizuálov, ktoré identitu dotvárajú.

V súťaži návrhov o novú vizuálnu identitu, nad ktorou prevzalo Slovenské centrum dizajnu garanciu, zvíťazil návrh štúdia andrej & andrej. Jednotlivé materiály bude kancelária postupne používať v danom koncepte, aktuálne nie je upravená webová stránka, ani Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy.  

Prezentačné video k novej vizuálnej identite