POKRAČOVAŤ V OCHRANE TÝCH, KTORÝCH PRÁVA SÚ PORUŠOVANÉ, JE MOJOU POVINNOSŤOU I POSLANÍM

15.05.2020

Beriem na vedomie, že Národná rada Slovenskej republiky nezobrala moju výročnú správu na vedomie. Naďalej však budem vykonávať svoju funkciu nezávisle, odborne a v prospech ľudí. Ako som uviedla v reakcii na rozpravu v parlamente, vnímam nepochopenie obsahu správy zo strany niektorých poslancov a poslankýň. Viaceré poznámky a komentáre nepovažujem za vecné.

Inštitút verejného ochrancu práv sa nemá zodpovedať predstavám Národnej rady SR. Má sa zodpovedať ľuďom, ktorí sa na ňu obracajú, ako aj ďalším zraniteľným skupinám, ktorých práva sú ohrozené, či už ide o deti, seniorov, ženy, marginalizované či prehliadané komunity. Je preto mojou povinnosťou naďalej pokračovať v mojej činnosti a ochraňovať ľudské práva.

Je dôležité na tomto mieste zdôrazniť, že posledné roky sa na nás obracia čoraz viac občanov a občianok, čo svedčí o prejave zvyšujúcej sa dôvery verejnosti k našej práci. Medzi rokmi 2018 a 2019 to bolo o 44 % viac.

Chcela by som prejaviť vďaku mnohým z vás, ktorí ste sa verejne vyjadrili, že moju prácu podporujete. Veľmi si toto gesto vážim. Veľká vďaka zároveň patrí môjmu tímu, ktorý neúnavne pracuje na zlepšovaní stavu ochrany základných práv a slobôd v našej krajine.Foto: Kancelária NR SR
Zobraziť všetky