Podujatie Dúhový Pride svojou účasťou podporila ombudsmanka Jana Dubovcová

01.08.2016

Kancelária verejného ochrancu práv je presvedčená, že každá ľudská rodina bez rozdielov musí mať zabezpečené rovnoprávne postavenie. Aj preto deň pred akciou Dúhový PRIDE na úrade visela dúhová vlajka, ktorou je symbolicky vyjadrená podpora podujatiu. Slovenská republika by sa mala jasne, jednoznačne a rýchlo rozhodnúť, do ktorého kultúrno-právneho prostredia sa chce zaradiť a kam chce patriť. Ak zdieľame európske hodnoty postavené na rešpektovaní a ochrane základných práv, potom sa musíme bez otáľania prejaviť prijatím zákonnej úpravy, ktorá zabezpečí rovnoprávne postavenie každej rodiny. Rovnako, ako je to už dlhé roky vo vyše dvoch desiatkach európskych krajín.

"Slovenská republika začína byť skoro posledným štátom, ktorý si nevyriešil rovnoprávne postavenie ľudí LGBTI vprávnom poriadku," povedala na sobotňajšom podujatí Jana Dubovcová.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky