PODPORUJEME AKTIVITU PRIJATEĽNÍ, KTORÁ BOJUJE PROTI PREDSUDKOM O RÓMKACH A RÓMOCH

18.02.2019

„Aj keď majú rovnaké vzdelanie, skúsenosti a schopnosti než iný uchádzač, je to ich životopis, ktorý skončí v koši. Predsudky zamestnávateľov o Rómoch zhoršujú celé pracovné prostredie, sociálnu situáciu a celú spoločnosť. Keby predsudky nerozhodovali, nezamestnanosť na Slovensku by mohla byť ešte nižšia. Bojujme s tým! (*zdroj: experiment Inštitútu finančnej politiky)“

Píše sa na stránke iniciatívy Prijateľní, ktorú podporujeme a hlásime sa k zodpovedným zamestnávateľom, pre ktorých nie sú predsudky rozhodujúce. Záleží nám na rovnosti šancí pre všetkých, rovnako aj pre Rómky a Rómov.
Zobraziť všetky