PODPORUJEM VÝZVU MIMOVLÁDOK, ABY SA VLÁDA ZAMERALA NA OCHRANU MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT

23.03.2020

Čelíme špecifickej situácii, v ktorej má prioritu právo na ochranu zdravia a života. Medzi mimoriadne ohrozené skupiny patria seniori či ľudia so zdravotnými komplikáciami, ľudia bez domova, no dôležité je chrániť tiež ľudí z marginalizovaných komunít, ktorí žijú aj v oblastiach s obmedzeným alebo žiadnym prístupom k pitnej vode. Obmedzené možnosti dodržiavania hygieny v takomto čase môžu spôsobiť neodvrátiteľné škody na životoch a zdraví. V takejto situácii je nevyhnutné prijímať rýchle a účinné opatrenia proti šíreniu nákazy.

Preto sa stotožňujem a plne podporujem výzvu mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na potrebu zamerať sa na marginalizované komunity. Zástupcovia a zástupkyne MVO vo výzve apelujú na vládu, aby vypracovala krízový plán pre prípad, že sa pandémia rozšíri aj v chudobnejších oblastiach.

Verím, že krízový štáb bude venovať dostatočnú pozornosť marginalizovaným komunitám, ako aj ďalším ohrozeným skupinám.

Celé znenie výzvy nájdete na webe Denníka N.
  
Zobraziť všetky