Podpis zmluvy medzi verejným ochrancom práv a Informačnou kanceláriou Rady Európy

02.05.2003

Dňa 30. apríla 2003 sa na pôde Informačnej kancelárie Rady Európy uskutočnilo opätovné stretnutie verejného ochrancu práv doc. Pavla Kandráča, CSc. a riaditeľa Informačnej kancelárie Rady Európy Ing. Viliama Figuscha, CSc.
V rámci stretnutia bola podpísaná dohoda o spolupráci. Najvýznamnejšou oblasťou vzájomnej spolupráce je „Projekt zvyšovania právneho vedomia občanov“ ohľadne ochrany a dodržovania základných práv a slobôd. Súčasne obidve strany poskytli ďalšie námety a možnosti na rozšírenie spolupráce.
Zobraziť všetky