Podpis dohody o spolupráci

21.10.2003
Dňa 17. októbra 2003 sa v Starej Lesnej uskutočnil slávnostný podpis dohody o spolupráci medzi verejným ochrancom práv a predstaviteľmi Slovensko-poľskej spoločnosti pre priateľstvo a dobré susedské vzťahy v regiónoch.
Cieľmi dohody sú ochrana a presadzovanie dodržiavania základných práv a slobôd, princípov právneho i demokratického štátu a monitorovanie dodržiavania základných práv a slobôd na území Slovenska.
Zobraziť všetky