Podania proti postupu poskytovateľov finančných služieb

11.06.2013

Ste nespokojní s postupom niektorej z finančných inštitúcií a neviete, na koho sa máte obrátiť?
Národná banka Slovenska je od 10. júna 2013 jednotným kontaktným miestom a prijíma všetky podania finančných spotrebiteľov proti postupu poskytovateľov finančných služieb.

Finanční spotrebitelia môžu svoju nespokojnosť s postupom poskytovateľov finančných služieb vyjadriť zaslaním podania Národnej banke Slovenska, ktorá na zjednodušenie zasielania týchto podaní pripravila elektronický formulár. Finanční spotrebitelia však môžu aj naďalej zasielať svoje podania v listinnej  podobe. V prípade záujmu si viac informácií môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky