Poďakovanie výnimočným ľuďom, ktorí sa podieľali alebo podieľajú na ochrane základných práv

09.12.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová si spolu s kolegyňami a kolegami z Kancelárie verejného ochrancu práv pripomenula Medzinárodný deň ľudských práv. Pri tejto príležitosti vyjadrila svoju vďaku osobnostiam, ktoré sa významne, dlhodobo podieľali alebo podieľajú na ochrane základných práv a slobôd.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová otvorila večer poďakovaním Ernestovi Valkovi in memoriam. Ocenila ho ako prvého predsedu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súd pod jeho vedením sformoval východiskové princípy ochrany základných ľudských práv a slobôd pre neskoršie ústavné súdy oboch krajín a tým položil nevyhnutné základy pre fungovanie demokratického a právneho štátu.Ďakovnú listinu si prišla prebrať dcéra Ernesta Valka, Jana Valková.

Ďakovnú listinu a keramické srdce, ktoré pre laureátov vyrobili klienti Domova sociálnych služieb Rohov si odniesol aj Laco Oravec. Verejná ochrankyňa páv Jana Dubovcová mu vyjadrila vďaku za dlhodobý prínos v oblasti ochrany základných práv a slobôd. Obzvlášť cenné je jeho angažovanie sa v oblasti boja proti nerovnakému zaobchádzaniu a jeho snaha pozitívne formovať verejnú mienku voči tým najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti.

Za mimoriadnu odvahu si poďakovanie vyslúžili partnerky Ľubica Kováčiková a Katarína Kročilová. Ocenenie im patrí za to, že verejne vystúpili v čase vrcholiacej referendovej kampane a aj za cenu straty súkromia sa im podarilo pozmeniť obsah diskusie o právach LGBTI ľudí na Slovensku a pozitívne ovplyvniť verejnú mienku v prospech ľudskosti.

Medzi posledných laureátov večera patrili iniciátorky a iniciátori Výzvy k ľudskosti. Verejná ochrankyňa práv im poďakovala za vytvorenie unikátneho priestoru pre všetkých, ktorí cítili podporu vyjadriť solidaritu s ľuďmi na úteku pred vojnou a hladom. Poďakovanie si prevzali Róbert Slovák, Ján Orlovský, Martin Dubéci, Samo Marec, Jakub Ptačin, Natália Tomeková, Lucia Štasselová a Zuzana Dančíková.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv – ROBO BARCA
Zobraziť všetky