Ako podať podnet verejnej ochrankyni práv


Domnievate sa, že boli porušené základné práva a slobody pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy?
  
Ak ÁNO, pošlite podnet vo forme listu alebo mailu verejnej ochrankyni práv. Poštovú adresu nájdete v sekcii kontakty, e-mailový kontakt je: podnet@vop.gov.sk  (max. veľkosť prílohy 20 MB).

Viac sa dočítate v sekcii Postup pri podávaní podnetu

Pred podaním podnetu Vám odporúčame do pozornosti informačný materiál, v ktorom nájdete odpovede na viaceré otázky súvisiace s činnosťou verejného ochrancu práv:

Kto je verejný ochranca práv?
"Pôsobnosť verejného ochrancu práv"
"Právomoci verejného ochrancu práv"
"Kto a ako môže podať podnet?"
"Základné práva a slobody upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky"
"Najčastejšie otázky a odpovede"
 
PDF

MS Word