"Po Lucke... - ako sa veci zmenili?"

24.05.2013

NAVRHOVANIE OPATRENÍ NÁM IDE LEPŠIE, AKO ICH REALIZÁCIA

Verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú zaujímalo, ako sa po tragickom prípade utýranej malej Lucky zmobilizovali kompetentné úrady a či sa vôbec niečo zmenilo vo fungovaní orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vo svojom úrade preto zorganizovala širokú odbornú diskusiu, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; Prezídia Policajného zboru; Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Slovenského výboru pre UNICEF; OZ NÁVRAT a OZ NÁRUČ.

Podľa Jany Dubovcovej dnes ešte nie sme tak ďaleko, aby sa prípad malej Lucky, ktorý ukázal veľmi veľa nedostatkov,  už nikdy nezopakoval. „Týmto stretnutím dávam jasný signál, že sa v žiadnom prípade neuspokojím len s nejakými navrhnutými opatreniami, ale budem systematicky a pravidelne sledovať aj ich účinok v reálnom živote. Aj moja doterajšia prax ma totiž presvedčila o tom, že sme lepší v navrhovaní a tvorbe rôznych opatrení, ako v ich realizácii a uplatňovaní v praxi. Práve preto sa budem sústreďovať na tú druhú časť – teda praktickú činnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí,“ povedala po dnešnej diskusii verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Viac informácií o odbornej diskusii "Po Lucke... - ako sa veci zmenili?" si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky