Poďakovala som osobnostiam a organizáciám, ktoré ochraňujú ľudské práva

10.12.2017

Dnes, 10.12., si pripomíname Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá je dôležitým dokumentom pre ochranu práv každého z nás. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo dnešný deň ako Medzinárodný deň ľudských práv. Moja predchodkyňa Jana Dubovcová uplynulé dva roky pri tejto príležitosti vyzdvihla ľudí a organizácie, ktoré sa spolupodieľajú na ochrane základných práv a slobôd.

V tejto tradícii som sa rozhodla pokračovať a poďakovala som študentkám Adriáne Repáňovej a Adriane Knoškovej, ktoré hrou Create & Control zareagovali na šírenie populistických a extrémistických prúdov v spoločnosti, najmä v radoch ich rovesníkov.

Občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors som poďakovala za energiu, s ktorou 58 profesionálnych klaunov a klauniek pravidelne navštevuje vyše 40 nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku.

Marek Roháček z OZ Návrat získal poďakovanie za dlhoročnú pomoc rodičom, ktorí sa rozhodli poskytnúť domov deťom bez úplnej alebo fungujúcej rodiny ako aj rodinám v ťažkej životnej situácii.

Politológ Miroslav Kusý prispel k ochrane základných práv a slobôd v ponovembrových rokoch, keď ukotvil myšlienku ochrany ľudských práv na akademickej pôde, za čo si zaslúži naše uznanie a úctu.

Spisovateľka a disidentka Hana Ponická opakovane prejavila odvahu a zmysel pre spravodlivosť a už v 50. rokoch bránila svojich kolegov a právo na slobodnú tvorbu. Poďakovanie In memoriam prevzala dcéra Katarína Jusková. Hana Ponická vždy stála na strane pravdy, a to aj v roku 1989, keď bola väznená za pripomenutie si sovietskej okupácie.

Do posunkovej reči celý večer tlmočila Agáta Čermáková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Pamätné srdcia vyrobili šikovní klienti a klientky Domova sociálnych služieb v Rohove.

Viac o poďakovaniach a tohtoročných laureátoch si môžete prečítať tu:

https://domov.sme.sk/c/20713791/ombudsmanka-podakovala-osobnostiam-ktore-ochranuju-zakladne-prava-a-slobody.html#ixzz50syKo88Q
Zobraziť všetky