PLUS 7 DNÍ O PRÍPADE AUTISTICKÉHO DIEVČATKA, KTORÝ RIEŠIME UŽ NIEKOĽKÝKRÁT

13.09.2019

O prípade autistického dievčatka a jeho rodiny, ktorá má opakovane problémy s priznávaním príspevkov, sme vás predčasom informovali. Rodina sa na nás obrátila už v roku 2014 a druhýkrát opäť o rok neskôr, následne jej príspevky boli priznané. Problémy sa o pár rokov zopakovali, a preto v súčasnosti preskúmavame nový podnet, podľa ktorého došlo k prehodnoteniu zdravotného stavu dcéry podávateľky a z neho vyplývajúcej odkázanosti na kompenzáciu dôsledkov ťažko zdravotne postihnutej osoby tak, že dieťaťu sa údajne zlepšil zdravotný stav a už ani nebolo posudzované ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Po podaní odvolania ústredie práce lekárske posúdenie zmenilo tak, že dieťa síce je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale nie je odkázané na kompenzácie dôsledkov okrem potreby sprievodcu. Podnet je stále v štádiu riešenia, v súčasnosti vyhodnocujeme stanovisko úradu práce.

Viac o prípade sa dočítate TU
Zobraziť všetky