PLOŠNÁ KARANTENIZÁCIA MÁ BYŤ KRAJNÝM RIEŠENÍM

26.10.2020

V prvej vlne pandémie som upozorňovala na problematickosť karantenizácie celých osád alebo oblastí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Po preskúmaní prípadov uzatvorenia osád v Žehre, Krompachoch a Bystranoch, som skonštatovala, že došlo k porušeniu základných práv obyvateľov a obyvateliek týchto oblastí.

Aktuálne možno mať odôvodnené pochybnosti o proporčnosti uzatvárania celých bytových domov aj v prípade Bánoviec nad Bebravou. Boli v nich totiž zistené 4 prípady nakazenia, v karanténe však skončilo 500 ľudí.

Navrhla som preto RÚVZ v Trenčíne, aby zúžil povinnú izoláciu len na domácnosti alebo bytové domy, v ktorých sa nachádzajú pozitívne testované osoby. Taktiež som odporučila využiť pri monitoringu rizika pomoc zo strany Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Medzi navrhovanými opatreniami bolo tiež testovanie obyvateľov. V tomto smere vítam, že RÚVZ sa vzhľadom na dostupné možnosti snaží zorganizovať v čo najkratšom čase celoplošné testovanie komunity na ulici K nemocnici.

Okrem komunikácie s RÚVZ som sa obrátila aj na hlavného hygienika Jána Mikasa. Upozornila som, že plošná karantenizácia rómskych komunít má byť krajným riešením. Opätovne som ho požiadala o usmernenie regionálnych úradov regionálneho zdravotníctva, aby k izolácii osôb pristupovali len v nevyhnutnom rozsahu.

Rozumiem zložitosti situácie, v ktorej sa nachádzame aj hrozbe, ktorou je nekontrolované šírenie ochorenia COVID-19 v populácii. Ako verejná ochrankyňa práv však musím dbať na to, aby aj v boji s ochorením COVID-19 boli opatrenia zasahujúce do základných práv prijímané len zákonom ustanoveným spôsobom.

Viac informácií v tlačovej správe.
Zobraziť všetky