PLÉNUM NR SR VZALO NA VEDOMIE MIMORIADNU SPRÁVUO PORUŠOVANÍ PRÁV V REŠTITÚCIÁCH

15.03.2018

22. februára 2018 som predložila Národnej rade SR mimoriadnu správu, ktorou som upozornila na závažné porušovanie základných práv v reštitučných konaniach a 14. marca som ju odprezentovala v pléne NR SR. Podľa prieskumov z rokov 2015 a 2017 v súčasnosti stále čakajú na ukončenie konaní tisícky ľudí. Najkritickejšia je situácia v Košiciach, kde odhadujeme, že sa konania môžu natiahnuť až na vyše 40 rokov, pričom prebiehajú už vyše 25 rokov. Keďže ľudia, ktorí žiadajú o vrátenie pozemkov, sú prevažne v dôchodkovom veku, opodstatnene sa obávajú, či sa ukončenia konania vôbec dožijú. Preto navrhujem prijať niekoľko okamžitých opatrení, aby sa situácia čo najskôr zlepšila. Predovšetkým odporúčam urobiť personálny audit a posilnenie na úradoch, ktoré majú na starosti reštitučné prípady.

 

Po odprezentovaní mimoriadnej správy vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, posunulo všetkých 7 zúčastnených poslancov a poslankýň mimoriadnu spávu do pléna NR SR. Po obhájení správy v takmer prázdnej sále v pléne NR SR, prebehlo v podvečerných hodinách hlasovanie poslancov a poslankýň NR SR. Z prítomných 110 hlasovalo za mimoriadnu správu 106 poslancov a poslankýň. Výsledkom hlasovania je, že plénum NR SR vzalo mimoriadnu správu na vedomie.
Zobraziť všetky