Pitná voda je najzákladnejšia potreba človeka, bez prístupu k nej sa nebude dariť odstraňovať chudobu v regiónoch

05.10.2017

Prístup k pitnej, zdravotne nezávadnej vode je základné právo každého z nás. Bez nej nemôžeme žiť a dôstojne fungovať v spoločnosti.

Ak v 21. storočí nevieme na Slovensku garantovať množstvu ľudí z chudobnej vrstvy základný prístup k vode, tak problémy s chudobnými komunitami budú skôr narastať ako sa zmenšovať. Navyše, dôsledky absencie prístupu k vode sú nám dlhodobo známe - väčšia chorobnosť a nižšia hygiena ešte viac vylučujú týchto ľudí z možnosti zaradiť sa do väčsinovej spoločnosti. Rovnako spoločnosť čoraz vyhranenejšie reaguje na problém zanedbanej hygieny u detí v školách či pri vypuknutí opidémií.

Tieto problémy sú potom základom pre argumentáciu extrémistických síl. Prístup k vode pre všetkých je teda v záujme celej spoločnosti. Aj preto verejný ochranca práv upozornil na túto tému v minuloročnej správe z prieskumu a navrhuje systémové opatrenia. Celú správu o prístupe k pitnej vode nájdete na našom webe wwwv.vop.gov.sk.
Zobraziť všetky