Partnerstvo sa skončilo, rodičovstvo zostáva

22.05.2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí Linka detskej istoty zorganizovala s podporou Kancelárie verejného ochrancu práv okrúhly stôl na tému asistovaného kontaktu oboch rodičov s dieťaťom. Práve skúsenosti Linky detskej istoty, ktorá rieši desiatky prípadov kontaktu rodiča, ktorý stratil alebo stráca kontakt s dieťaťom (najmä prípady únosov alebo bránenia styku), otvárajú otázku systematickej asistencie a pomoci takýmto rodinám v celej našej krajine. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová takúto pomoc víta a podporuje, preto sa okrúhleho stola osobne zúčastnila.

Ako následná diskusia ukázala, aj z pohľadu zástupcov úradov práce, súdov, ministerstva práce, soc. vecí a rodiny či ministerstva spravodlivosti, takýto typ práce s rodinou je nevyhnutný vo viacerých prípadoch. V  mnohých prípadoch z praxe, keď sa napríklad rodičia nevedia dohodnúť na  úprave styku alebo si v ňom bránia, sa ukazuje, že s asistovaným kontaktom sa darí prekonávať krízovú situáciu predovšetkým v prospech dieťaťa.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Romana Juhásová

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová otvorila okrúhly stôl krátkym príhovom, prečo považuje túto tému za dôležitú a prečo by byť asistovaný kontakt podporený štátom. 

Riaditeľka Linky detskej istoty Eva Dzurindová položila na úvod niekoľko otázok, ktoré by mali celú tému asistovaného kontaktu dieťaťa s rodičmi posunúť dopredu.

Okrúhly stôl sa konal v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv za účasti 25 zástupcov ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, soc. vecí, rodiny, Kancelárie verejného ochrancu práv, súdov, úradov práce, soc. vecí a rodiny, mimovládneho sektoru a Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže.

Zástupca ministerstva spravodlivosti, ktorý uplynulé dva roky dohliadal nad prípavou novely zákona o rodine, predstavil ustanovenia chystanej novely, ktoré by mali napomôcť súdom aj úradom práce pri asistovaných stretnutiach oboch rodičov s dieťaťom.

Do debaty sa aktívne zapojili aj zástupkyne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

O skúsenostiach s asistovaným kontaktom, a najmä defektoch systému, ktorý dopadá na akreditované mimovládne organizácie zo strany niektorých súdov, sa podelili  zástupcovia Občianskeho združenia Náruč. Ako jeden z príkladov uviedli situácie, keď rodič zo zahraničia organizuje stretnutia vo večerných hodinách či počas víkendov nerešpektujúc možnosti organizácie.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Romana Juhásová
Zobraziť všetky